Skrevet .

– Aktiviteten i norsk økonomi ser ut til å være lavere enn tidligere antatt. På den andre siden har inflasjonen vært litt høyere enn ventet og kronen har svekket seg noe. Derfor holdes styringsrenten uendret på dette møtet, sier Olsen.

– Veksten i norsk økonomi er i ferd med å dempes, legger han til.

Samtidig holder Olsen døren åpen for rentekutt:

– Analysene tilsier at styringsrenten holdes lav lenger enn tidligere antatt. Det er utsikter til at styringsrenten blir liggende på dagens nivå eller noe lavere det nærmeste året, sier Olsen.

Olsen sier at styringsrenten ventes å sette opp fra slutten av 2014.

12 av 13 økonomer som TDN Finans har snakket med trodde at renten ville bli holdt i ro på dette rentemøtet.

Norges Bank peker på at styringsrenten er lav fordi prisveksten er lav, og rentene ute er svært lave. Samtidig er det stor forskjell mellom styringsrenten og rentene ut til publikum.

Les hele saken her: http://www.dn.no/forsiden/borsMarked/article2633855.ece