Hordalandspolitikerne mener det kun bør satses på én stamvei mellom øst og vest, E134 Haukeli. -Utmerket, sier HN-direktøren.

Skrevet .

– Denne strekningen er samfunnsøkonomisk lønnsom, sier Atle Kvåle, samferdselspolitisk talsmann for Ap i fylket, om valget til Bergens Tidende.

På fylkesutvalgsmøte neste uke vil dagens styringskoalisjon, bestående av Ap, Sp og KrF, gå inn for at veistrekningen Bergen-Odda – også omtalt som hordalandsdiagonalen – skal inngå i den fremtidige stamveien mellom øst og vest. Dette er i tråd med anbefalingen til både fylkesrådmannen og Statens vegvesen.

Sistnevnte har anbefalt to fremtidige traseer mellom øst og vest: Hemsedal i nord og Haukeli i sør.

Eneste lønnsomme trasé

Statens Vegvesen sin øst-vest-utredning viste at E134 Haukeli, med arm til Bergen, er den eneste traseen som er samfunnsøkonomisk lønnsom. Tar du vekk armen, det vil si trafikken fra Norges nest største by, forsvinner imidlertid alt som minner om lønnsomhet.

Regjeringspartiet Høyre har imidlertid sett annerledes på det økonomiske. Der har en argumentert med at kostnadene med å ruste opp strekningen mellom Bergen og Odda er så store at det neppe er realiserbart i nær fremtid.

I stedet ønsker partiet å prioritere Hardangervidda.

Også i Ap, KrF og Sp erkjenner man at det neppe er penger til alt, men der ønsker de heller å nedprioritere Hardangervidda og Hemsedal.

– Begrunnelsen er ganske enkel at det er et samfunnsøkonomisk ulønnsomt prosjekt, sier Kvåle om Hemsedal

Les mer:

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Vraker-Hardangervidda-og-Hemsedal-325607b.html?spid_rel=2

Advarer

HN-direktør Egil Severeide er fornøyd med den massive oppslutningen som E 134 nå får, men advarer mot å tro at løpet er kjørt.

– Vi vet at selv om mange heier på E 134, og alle faglige råd går i vår retning, er det politikerne som har siste ord. Og så langt er det en uforklarlig liten sammenheng mellom oppslutningen E 134 har, og den prioriteringen hovedtraseen får i forslaget til Norsk Transportplan. Hovedjobben nå er å sikre at tunnelen mellom Røldal og Seljestad kjøres fram i NTP-køen med byggestart 2019/2020 og ikke tre fire år senere, slik det er foreslått, sier Severeide.