Øyvind Halleraker gir seg på Stortinget og skal jobbe med Hordfast på heltid

Skrevet .

Stortingsrepresentant Øyvind Halleraker tar ikke gjenvalg for Høyre til Stortinget fra 2017. Han går i stedet over i stillingen som daglig leder for selskapet Hordfast AS.

Halleraker (64) har vært innvalgt på Stortinget fra Hordaland siden 2001 og sittet i flere komiteer, nå som forsvarskomiteens nestleder.

Hordfast er veiprosjektet som skal sikre ferjefri forbindelse på E39 mellom Os og Stord i Hordaland.

Prosjektet var først anslått til å koste 19 milliarder kroner, men Statens vegvesen har siden oppjustert denne summen til 39 milliarder kroner. Det er NHO som eier selskapet Halleraker nå skal bli daglig leder av.

– Etter min oppfatning er rask realisering av Hordfast kanskje det viktigste enkelttiltaket som må på plass for å sikre Hordaland og Vestlandet vekst og konkurransekraft i framtida, sier Halleraker i en pressemelding.