Skrevet .

Høyres landsmøte i 2008.

Det var det siste landsmøtet jeg dekket som journalist og redaktør i Haugesunds Avis. Jeg husker det fordi Erna Solberg ba partiet snakke mer om mennesker og mindre om millioner.

– Høyres mål er det frie, selvhjulpne individet som står på egne ben, skaper sine egne muligheter og tar ansvar for seg selv og menneskene rundt.

Det er dette velferdssamfunnet skal bidra til å realisere, sa Erna Solberg til landsmøtet.

Hun høstet stor applaus. Og hennes klare retningsanvisning har vært en del av Høyres suksess i ettertid.

Budskapet om at Høyre ikke bare er opptatt av skatt og avgiftslette, men om hva som betyr noe i folks hverdag. Skole, infrastruktur, helse og omsorg.

Nå kan det se ut som om partiet er tilbake på gammelt spor.

Professor Victor Normann sier i en kronikk i Dagens Næringsliv at «oppstyret rundt formueskatten kan ha gjort noe med velgernes syn på regjeringen.»

Normann mener at kuttet i formueskatten er den viktigste grunnen til at velgerne vender partiet ryggen.

-Selv om regjeringen faktisk bare har brukt en beskjeden del av handlingsrommet i budsjettet til  skattelettelser, er det skapt et inntrykk av at lavere skatt (og på toppen av det hele først og fremst til de rikeste), er regjeringens fanesak, sier Normann.

Han var sikkert på det samme landsmøtet i 2008. I hvert fall minner han om  at da Høyre under Erna Solberg igjen fikk stor velgeroppslutning, var det fordi hun fikk partiet til å høre ut som noe annet enn et kassaapparat.

Det er krevende å sitte med regjeringsansvaret. Og ingen skal komme og si at Erna Solberg har ligget på latsiden. Gjennomføringsiveren har vært stor, men den har ikke truffet velgerne.

Velgeropplsutningen har stupt.

Spørsmålet er om partiet nå kommer til å skjele mer til hva som er taktisk riktig enn politisk nødvendig. Kanskje er Victor Normanns klare råd om å parkere skattetemaet vel verd å lytte til.