Tilbakemeldingene som deltagerne har sendt inn via evalueringsskjema levner ingen tvil -  HR dagen er kommet for å bli.

Skrevet .

Prosjektleder i HN, Bernt Jæger er strålende fornøyd med premieren på HN`s nyeste konferanse. Så si alle deltagerne  svarer at de ønsker å delta på neste HR Dag.

Hovedinnleggerne Marie Hallander Larsson og Anders Dysvik får henholdvis 5,3 og 5,2 i snittscore på sine foredrag (skala 1-6) Men Jæger understreker også at en også har fått verdifulle innspill til forbedringer som en skal ta med seg i planleggingen av neste års HR Dag for å gjøre konseptet enda bedre.

Hele 160 deltagere var påmeldt til konferansen som ble avholdt på Rica Maritim. Bakgrunnen for HR Dagen var at det tidligere  Personalforum ønsket  å legge virksomheten inn under HN.
Allerede i første møte ble en enige om at det burde være et marked for en ren HR dag på Haugalandet, noe som altså viste seg å stemme.