Da Ivar Fjeldheim i Hatteland trengte hjelp til å brannsikre et produkt han utviklet, henvendte han seg til studenter på HSH. Det gjorde han lurt i.

Skrevet .

 

Ivar Fjeldheim er produktsjef for en automatlager-løsning som Hatteland har utviklet. Enkelt forklart handler det om et system med roboter som plukker varer i fra kasser på en effektiv måte. Denne historien går tilbake til våren 2012.

– Når vi skulle installere dette i ulike land kom det ønsker fra kunder om å kunne brannsikre dette med sprinkler.

– Ut fra tester vi hadde gjort tidligere så vurderte vi dette som mulig, men det kom opp krav om å skille dette med brannskillevegger. Dagens standard åpnet for 150 kvadratmeter med maksimalt 4,3 meters høyde. Vi ønsket ingen slik begrensning i systemet, forteller Fjeldheim.

– Vi diskuterte ulike løsninger i forhold til brannslukking og brannskillevegger. Vi testet ut ulike løsninger. Men kom ikke helt i mål, fortsetter han.

– Da bestemte vi oss for å kontakte HSH for å se om de kunne komme opp med forslag til løsninger som de også kunne teste i småskalaforsøk. Etter hvert koplet vi oss mot to studenter som skulle i gang med å skrive sin avsluttende hovedoppgave.

Studentene er Anders Høyum og Anine Kalmo Larsen.

– Anine kjente vi fra før av, siden hun hadde jobbet hos oss som ferievikar.

– De gikk i gang og dukket ned i problemstillingen og utfordret tenkningen. Vi kjørte tester på HSH, i Sverige og i USA, og etter hvert så kom det en konkret løsning på bordet, sier Ivar Fjeldheim.

Forebedre løsningen

Løsningen ble å bygge tettere og høyere ved å bruke stålplater som brannmurer og ta i bruk sprinkleranlegg.

– Studentene kom frem til dette som den beste løsningen, og de påpekte svakheter som kunne forbedre løsningen.

– Det endelige resultatet viste at løsningen fungerte bare ved å bruke de modifikasjoner som Anders og Anine hadde foreslått.

– Hva betyr dette?

– Vi har fått et nytt og mye bedre konsept som er godkjent, og dette kommer sannsynligvis inn i neste versjon av Europa-standarden for sprinklerløsninger.

Godt eksempel

– Dette er kanskje ikke big big news for mange, men veldig good news for oss. Vi kommer oss inn i nye markeder på en enklere måte og ser helt nye muligheter når det gjelder brannsikring.

– Vi tok en risiko med å investere mye tid og penger i dette, og vi lyktes veldig bra. Vi er glade for at vi stolte på studentene og HSH, sier Fjeldheim.

– Samtidig synes vi at dette er et fint eksempel på godt samarbeid mellom høgskole, studenter og næringslivet i å løse praktiske problemstillinger.

Fikk testet ut teori

Det siste er tidligere student Anine Kalmo Larsen enig i.

– Dette var et veldig kjekt arbeid. Å finne løsninger på en praktisk problemstiling ved å prøve og teste ut teori var veldig utfordrende og gøy.

– En ting er å beregne og regne. Men her fikk vi testet ut teorien i virkeligheten, og ikke bare anta ting, sier Anine som i dag jobber for Norconsult i Tønsberg.