Førstelektor Idar Johannessen, førstelektor Åge Gjøsæter, studieleiar og førsteamanuensis Anne Isabelle Robbestad og høgskulelektor Lene Jørgensen er glade for å ha sendt søknaden. Foto: Terje Rudi

I ett år har de jobbet for å få opprettet master i styring og ledelse på HSH. Nå er søknaden overlevert NOKUT.

Skrevet .

En master i ledelse har lenge vært etterspurt både eksternt og internt ved HSH.
I forbindelse med mastersøknaden ble 450 tidligere studenter og ansatte i det lokale næringslivet spurt om utdannelsen.
Mange svarte at det er et stort behov for en slik utdannelse og at et lokalt tilbud er den eneste måten som gjør det mulig å kombinere jobb og studium.

Masterstudiet er tett koblet opp mot Universitetet i Innsbruck som har lang erfaring med erfaringsbasert master i ledelse.

Studiet er myntet på de som ønsker å kvalifisere seg for ledende stillinger i offentlige og private virksomheter, og som etter flere år i arbeidslivet ønsker å videreutvikle sin kompetanse.

Les hele saken på HSH sine hjemmesider ved å klikke her