Biolog Sondre Ski ville hjelpe hummeren, og støpte sine egne hummerhus for utplassering i Oslofjorden. Et samarbeid med Wee Marine AS i Førresfjorden har nå ledet til spesialstøpte hummerhus klare for utsetting langs hele kysten.

Skrevet .

Biolog og dykker Sondre Ski hadde merket seg mange vandrende og hjemløse hummer langs havbunnen ved Drøbaksundet. Så fikk han en idé: Kanskje kunne han hjelpe bestanden i området dersom han fikk sluppet ut spesialhus for hummeren?
Med hellestein og brostein murte Sondre på egenhånd sammen fem små huskonstruksjoner som han fikk sluppet ved Drøbak. Resultatet lot ikke vente på seg: Snart var alle husene bebodd av hummer på jakt etter et beskyttende krypinn.

– Hummeren elsker å ”innrede”, de graver dype hull og ordner seg godt til rette. Derfor er det viktig at hus av denne typen plasseres der bunnforholdene tillater dette. Får de muligheten, vender de tilbake til husene sine livet ut, sier Sondre.

– Slik situasjonen er i dag, er hummeren truet. Overfiske er et problem for bestanden. Å bedre livsvilkårene og lage trygge habitat til hummeren kan være en viktig faktor for å sikre sunn vekst av bestanden, forteller Sondre Ski, som nå er uteksaminert biolog fra Universitetet i Oslo og nylig også som naturforvalter fra Universitet for miljø- og biovitenskap i Ås.

Nye hus
Daglig leder i flytebryggeprodusenten Wee Marine AS, Åge Wee, fikk høre om Sondre Ski sin innsats sommeren 2011, og tok direkte kontakt. Som ivrig dykker var dette et prosjekt Åge ville engasjere seg i.
– Jeg så med en gang at vi kunne bidra i dette prosjektet. Derfor foreslo jeg et samarbeid for å sikre spredning av flere hummerhus langs hele norskekysten, sier Åge Wee.

I disse dager ventes det første partiet med spesiallagde hummerhus til Førresfjorden i Tysvær, støpt i Kina etter Sondre Skis design. Målet er å få lagt dem ut i både hummertette og mindre hummertette områder langs kysten.

Tidkrevende
Hummerhusene kommer ikke på plass av seg selv, så nå oppfordrer Sondre og Åge både bedrifter og dykkerklubber til å bidra i ”prosjekt hummerhus”. Flere har alt meldt sin interesse og vil delta i spredningen av hummerhus.
– Vi er alt i gang og har tatt kontakt med flere aktører som vil bidra. Bedrifter, kommuner og havneforeninger skal få mulighet til å hjelpe hummerbestanden i sitt nærområde ved å investere i prosjektet. Så engasjerer vi dykkeklubbene rundt omkring til å plassere husene ut. Dette er en av de beste måtene å bistå en truet bestand, sier Åge Wee i Wee Marine.

For utplassering trenger man grunneiers tillatelse. Her håper Sondre at bryggeeiere og båtforeninger rundt omkring i Norge kan bidra.

– Under brygger og fergekaier er det som oftest ikke lov til å fiske eller sette ut redskap, så der står husene som regel trygt. Hummeren trenger mellom fem og sju år på å bli kjønnsmoden, så det er viktig for bestanden at så mange som mulig når denne alderen, avslutter biolog Sondre Ski.