Fortsatt er hjerte-karsykdommer den vanligste dødsårsaken i Norge. Mange unge døde i 2011, viser tall fra Statstisk Sentralbyrå

Skrevet .

Totalt døde 41 300 personer i 2011, 21 300 kvinner og 20 000 menn. Vel 38 700 dødsfall skyldtes sykdom, mens 2 600 personer døde av voldsom årsak.

Mange av dødsfallene blant unge dette året hadde sammenheng med Utøya-tragedien 22.juli.

Fortsatt er hjerte-karsykdommer den vanligste dødsårsaken i Norge. Samtidig viser dødeligheten av hjerte-karsykdom og kreft stadig nedgang.

I 2011 døde 13 000 personer av hjerte-karsykdommer, mens 10 800 døde av kreft. I aldersgruppen 15 til 24 år døde i alt 323 personer i 2011.

91 ungdommer døde av sykdom, og 232 døde en voldsom død. Blant de sistnevnte var det henholdsvis 161 gutter og 71 jenter.

Også når det gjelder sykdom døde det flere gutter enn jenter. Mange av dødsfallene blant unge i 2011 hadde sammenheng med Utøya-tragedien.

Dette året var ulykker og annen voldsom død årsak til om lag to tredjedeler av alle dødsfallene i denne aldersgruppen.

Nær 10 prosent av alle som døde en voldsom død i 2011, var unge mellom 15 og 24 år.

Antallet selvmord i samme aldersgruppe holdt seg omtrent på samme nivå som i 2010.

78 ungdommer tok sitt eget liv i 2011, mens antallet i 2010 var 72. Antall dødsfall grunnet demenssykdom har steget de siste årene.

Siden 2007 har det vært en økning i antall dødsfall grunnet demens, på 500 personer. Av de i alt 2 500 døde var henholdsvis 1 850 kvinner og 650 menn.

At det er flere kvinner enn menn som dør av demens, skyldes i hovedsak at det er en høyere kvinneandel i de aldersgruppene dette gjelder.

Les mer her: http://www.ssb.no/dodsarsak/