Terje Vareberg er kveldens foredragsholder, her avbildet sammen med resten av Hydro styret (nr to fra venstre)

Hva betyr kompetanse, vennskap, og kjønn for bedrifter ved styresammensetning  i dag? Førstkommende onsdag tar næringsforeningen opp emne under nettverkskveld Styrestall.

Skrevet .

Her får deltagerne blant annet høre et foredrag ved Terje Vareberg, tidligere adm.dir. i SR-Bank og nå styreleder i Hydro. Han drøfter emne « hvordan skape det perfekte styret»

Styret forventes å bidra til verdiskaping i virksomheten. Undersøkelser tyder på at styret ikke uten videre bidrar til å gi retning til virksomheten, og at det kan være mye å hente i utvikling av styrets egen organisering og arbeidsform. Denne problematikken settes det søkelys på under næringsforeningen nettverkskveld som for uten foredrag også har en paneldebatt, bespisning og selvsagt høy miglefaktor.

Terje Vareberg deltar i en paneldebatt med :

●Adm.dir. i Polytec  Gunnar Birkeland (Vard Haugesund, Helse Fonna, Met-senteret m.m.)

●Advokat Rune Lande ( WestconGruppen, Matre, Reach Subsea, Apply m.m.

●Adm.dir. Kopervik Ship Managment  Kristine Skeie (Karmsund Int. Kommunale havnevesen, Haugaland Næringspark, Scenekraft m.m.)

Ønsker du å delta kan du fortsatt melde deg på via vedlagte link: https://nforeningen.no/23-okt-styrestall-styre-og-nettverkskveld-p-samson-andre/149581