Den nye vegen gjennom Skjold er kåret til Årets Anlegg i Norge. Vakkert er det blitt, men er det verd prisen?

Bompenger-nødvendighet eller ikke? Er du fornøyd med bruken av pengene? HN vil vite hva bedriftene mener om Haugalandspakken.

Skrevet .

I de neste ukene skal kommuner i vår region si sitt om forslaget til nye takster i Haugalandspakken. Diskusjonen går høyt, og meningene er mange. Kommunene har fra Statens Vegvesen og styringsgruppen for Haugalandspakken fått to alternativer de skal ta stilling for å finansiere utbyggingen av nye prosjekter. Ett som i praksis er en forlengelse av dagens ordning og ett med en tilnærmet dobling av takstene.

Bedriftene på Haugalandet er med på å fylle opp bompengekassen på Haugalandet. Derfor er det viktig å få vite hva bedriftene mener om satser og forvaltningen av midlene. I dag sender Næringsforeningen ut et  spørreskjema til bedriftsledere i hele regionen for å få en pekepinn på hva de mener; fra enkeltmannsforetak til de store bedriftene.

Vi håper å ha resultatet klart ut i neste uke, og da kan politikerne ta med seg næringslivets, d.v.s storbrukernes mening inn i den videre diskusjonen.