Jarl Jonassen fra HSH i samtale med Christian Svane Melbye fra Menon og forskningsdirektør Anne Kjersti Fahlvik.

Haugesund Maritime Kompetansesenter. Eller North Sea Competetive Center? Eller navnet til en kjent haugesunder?

Skrevet .

Et tyvetalls næringslivsledere diskuterte ideen om et maritimt kompetansesenter med ledelse og ansatte ved HSH torsdag. En arena der næring og akademia møtes for å utvikle innovasjonsevnen i den maritime næring. Et av temaene var å finne navn på barnet..

Det ble gjort noen spede forsøk, men en ting syntes klart: Maritimt Kompetansesenter blir for vagt og lite ambisiøst. HSH-ledelsen fikk med seg et par innspill i den videre prosessen for å skaffe byen og regionen et kunnskapssenter for den maritime næring.

Den er stor, den maritime næring. Ikke bare i Haugesund, men i nasjonaløkonomisk forstand. Verdiskapningen utgjorde 10 prosent av BNP i 2014, fortalte Menon-analytiker Christian Svane Melbye.

Han tok for seg trender og utviklingstrekk i næringen og pekte også på de mulighetene som finnes i havrommet; havbruk, der næringen i økende grad flyttes til havs, offshore vind som opplever sterk vekst men fra et lavt nivå, gruvedrift på havbunnen og bølge- og tidevannskraft (lite marked) og i marint miljø, der tang, tare og alger er produkter med et stort potensiale.

Direktør i forskningsrådet, Anne Kjersti Fahlvik sa at rådet sitter på en stor pengesekk og en stor verktøykasse som gjør det mulig å skaffe midler til forskning og utvikling på Haugalandet.

–          For de miljøer som er aktivt med og lanserer spennende prosjekter er tidene gode. De som sutrer blir taperne, sa Fahlvik.

Deltakerne diskuterte heftig hva et maritimt kompetansesenter skal inneholde. Synspunktene tar HSH-rektor Liv Reidunn Grimstvedt med seg i den videre prosessen som kan ende med at byen om noen får et senter ved Høgskolebygget i Haugesund som gir ytterligere næring til betegnelsen «Norges maritime hovedstad».