Interesserte HN-medlemmer følger med når advokater fra Deloitte forteller hva statsbudsjettet vil bety for bedrifter og selvstendig næringsdrivende

- Nyttige tips om hva vi kan vente oss. Dette var vel anvendt tid, sa en av deltakerne på Næringsforeningens frokostkurs i går. Effekten av Statsbudsjettet sto på agendaen.

Skrevet .

Et trettitals HN-medlemmer med spesiell interesse for tal, skatt og beregninger benket seg i Scandics møtelokalet denne torsdagmorgenen for å vite mer om hvilke følger de rødgrønnes statsbudsjett vil få å si for deres forretningsverden.

Skarpskodde advokater fra Deloitte foredro, og av alle spørsmålene som ble stilt må man kunne trekke den slutning at her var det «mat» for noen og enhver.

Personbeskatning inklusiv arveavgift, merverdiavgift, bedriftsbeskatning og en liten analyse av hvilke mulig endringer den nye regjeringen vil kunne gjøre med det framlagte budsjettet, var hovedpostene på agendaen.

Advokatene Trond Aa. Johannessen og Adrian Helgesen var foredragsholdere sammen med advokatfullmektig Maren Færaas.