Carina Ringen i Marine Aluminium takker for prisen under årets Haugalandskonferanse. Her sammen med kollega Karl Johan Rød (t.h.) og finalist Svein Atle Berge i Ølen Betong.

I år vant Marine Aluminium. Hvem vinner prisen for Årets bedrift på Haugalandet i 2016?

Skrevet .

Næringsforeningen inviterer næringsinteresserte haugalendinger til å komme med forslag til kandidater til prisen, som deles ut på Haugalandskonferansen 4. mars neste år.

I år var det Marine Aluminium som stakk av med seieren i skarp konkurranse med Salt Ship Design og Ølen  Betong, og som ble behørig hyllet under Haugalandskonferansen.

Kriteriene er som følger:

Årets bedrift skal:

  1. Ha sitt hovedsete på      Haugalandet
  2. Ha et godt økonomisk fundament      og en god økonomisk utvikling
  3. Være ledende og/eller      nyskapende på sitt område
  4. Være aktiv som      nettverksbygger i regionen
  5. Være en god arbeidsplass/representant      for næringslivet i regionen

 

-Vi vet at selv om det har vært en slitsom periode for mange, har 2015 også vært et godt år for flere bedrifter og vi håper på mange gode forslag, sier HN-direktør Egil Severeide.

Juryen:

Rolf Sjursen, Helge Seglem, Anne Kristin Helgeland, Alexander Urrang-Hauge, Anne Merete Haugen og Egil Severeide.

Forslag sendes: post@hninfo.no og merkes Årets bedrift