Næringsminister Monica Mæland skal besøke Haugesund i oktober, og ber om innspill på hvilke bedrifter eller næringsklynger hun bør se nærmere på. (Foto: Maritimt Forum)

Næringsminister Monica Mæland skal til Haugesundregionen i oktober. Kom med tips om hvilke bedrifter hun bør besøke...

Skrevet .

20. til 24. oktober rømmer toppene i Nærings- og Fornyelsesdepartementet kontorene i hovedstaden og drar  på bedriftsbesøk rundt om i Norge.

Næringsminister Monica Mæland håper bedrifter fra Haugesund åpner dørene når departementets ansatte skal ut i landet.

– Vi ønsker tett kontakt med næringslivet. Derfor ber vi bedrifter og næringsforeninger om å invitere oss på besøk, sier statsråden

Bedriftsbesøkene er en del av NFD ut i landet. Stikkord for årets prosjekt er innovasjon, hvordan lykkes internasjonalt og bærekraftig næringsliv.

– Vår jobb er å få næringslivet opp og fram. Vi ønsker innspill til hvordan vi kan styrke bedriftenes konkurransekraft. Samtidig håper vi bedriftsbesøkene kan gi et lite innblikk i hvordan departementet jobber, sier Mæland.

«NFD Ut i landet» retter seg mot bedrifter, næringsforeninger, næringsklynger og kommuner. For å få fram mangfoldet i norsk næringsliv vil invitasjonene  bli vurdert ut ifra geografisk spredning, type bedrift og bransje.

Føler du deg kallet, sender du en invitasjon til postmottak@nfd.dep.no. Helst med en med en kort begrunnelse. Fristen er 1. september.

Eller du kan ta kontakt med oss i Næringsforeningen, så skal vi spille inn gode bedrifter og næringsklynger til statsråden. Kontakt oss på post@hninfo.no