-Spørsmålet er ikke at vi har brukt oljepenger, men hvor det er blitt av dem, sier sjeføkonom Knut Anton Mork. Han kommer til Haugesund neste uke og stiller mange kritiske spørsmål om norsk økonomi

Skrevet .

Mork gjester Haugesund i et fellesarrangement mellom Næringsforeningen og Handelsbanken. I et intervju med Dagens Næringsliv kommer han med mange interessante betraktninger om nasjonens økonomiske utsikter.

Påmelding og program her: https://nforeningen.no/17-april-lunsjm-te-med-sjefs-konom-knut-anton-mork/149534

Et lønnsnivå 35 prosent over våre naboland, en uføreandel som er dobbelt så høy og en utstrakt bruk av oljepenger som vi ikke vet hvor er blitt, f. eks… Mork understreker at han slett ikke er en motstander av oljepengebruk. – Det er borgernes og det må være lov å nyte godt av. Han peker imidlertid på at det store paradokset i offentlig sektor ikke er at vi har brukt mye penger, men at det finnes store ting som fortsatt gjenstår. – For eksempel har våre naboland bedre infrastrukturstandard, det kommer vi ikke unna. Det er noe som ikke helt stemmer her, sier han. – For meg er ikke det store spørsmålet at vi har brukt oljepenger, men hvor det har blitt av dem. Han kommer videre med en rekke eksempler på hvor oljepengene kan ha forsvunnet, som barnehager, kulturløft og leksehjelp, uten at han greier å finne klare eksempler på hvor alle pengene har gått: – Jeg tror at de har gått med i dragsuget, sier sjeføkonomen til Dagens Næringsliv.

Betaler for velferdsgodene

Han mener at Norge, naturlig nok, vil greie seg svært godt så lenge vi har oljen. Men han understreker at Norge gjennom oljen har bygget en omfattende oljeavhengighet, som blant annet har sendt lønnsnivået skyhøyt over nivået i våre naboland. – Norske foretak greier å ta seg bedre betalt for sine produkter enn i Sverige. Min hypotese er at det er fordi norsk fastlandsøkonomi nyter godt av at etterspørselen etter spesialiserte varer er rett utenfor stuedøren, og at det gir en midlertidig monopolfordel, sier han, og fortsetter: – Vårt lønnsnivå er 35 prosent over resten av Norden.

Det er lettere å gi etter for ubehagelig press når det ligger penger et sted, både i det private næringsliv og i offentlig sektor. Da tar man det ikke så nøye. Han peker også på at vi i Norge har dobbelt så høy andel uføretrygde og sykefravær som i Sverige.

Les mer her: http://www.dn.no/forsiden/politikkSamfunn/article2524636.ece