Hvor vil veksten i regionen komme og hvilke utfordringer står byggebransjen stå overfor de neste årene, er sentrale tema under årets Byggarena 2013.

Hvor kommer befolkningsveksten? Og hva kan byggebransjen lære av de beste når det gjelder effektivitet? Dette og mere til kan du få svar på under Byggarena 2013.

Skrevet .

Programmet er nå klart, og sendes i disse dager til hele bygge- og anleggsbransjen i regionen. Målet er å fylle like mange seter i Festiviteten som i fjor, da rundt 180 personer deltok.

Byggarena er blitt årets store happening for bransjen, og arrangeres 1. november i Festiviteten i Haugesund.

Programmet femner over et vidt spekter av emner som bør ha relevans til de fleste yrkesgrupper i byggenæringen.

Et sentralt punkt er hvor folkeveksten i regionen vil komme de neste tiårene og hvilke konsekvenser ny infrastruktur som T-forbindelsen, Rogfast, Hordfast kan få for næringen.

Effektiviteten i byggebransjen er også et aktuelt tema, og det opptar en av foredragsholderne, Block Watne-sjef Ole Feet særlig sterkt.

– Alle aktører, fra arkitekt til entreprenør, kan bidra til løsninger som vil gjøre det billigere å bygge i Norge. Dyre boliger begynner å bli mindre ettertraktet, og da er det klart at dette har med pris å gjøre.

Vi er kommet opp på et nivå som gjør at folk avventer, sier Feet til DN.no.

– Byggekostnadene er sammen med den såkalte tomtebelastningen én av de store prisdriverne, Vi kan bli mer effektive, sier Feet, som samtidig ikke legger skjul på at regler og rammeverk idag skaper store utfordringer.

Etter Feets innlegg får vi høre hva lokale og regionale selskaper gjør for å ruste seg til konkurranse. Arne Utvik, Byggmesterkompaniet og Gilje Trevare vil alle delta i en paneldebatt i emnet.

Les hele programmet og meld deg på her:

http://jobbognaering.no/byggarena2013.html