Aktiv diskusjon på seminaret: Fra venstre: Arild Kildal Olsen ved Amanda, Anette Sæther og Tormod Karlsen i Haugaland Vekst.

Et hundretalls politikere, byråkrater og næringslivsledere deltar i disse dager i en storstilt dugnad for å stake ut en framtid for Haugalandet

Skrevet .

Arbeidet inngår i arbeidet med å lage en ny fylkesdelsplan for Haugalandet, nå kalt regional plan. I går var det en rekke foredrag av fagpersoner som satte søkelys på utviklingen i regionen, og innlegg av mer ovedrordnet karakter, som det av samferdselsdirektør Terje Moe Gustavsen.

I tillegg ble deltakerne inndelt i grupper, der problemstillinger i de ulike sesjonene ble debattert.

I dag er det verksted, der ulike problestillinger knyttet til utviklingen av regionen skal diskuteres. Næringsforeningen er mannsterkt representert ved styreformann Rolf L. Sjursen, nestleder Hege Skogland Mokleiv og adm.dir. Egil Severeide samt medlem av vårt regionalplanutvalg, Arne Førre.