Prosjektet "Lyntog over Haukeli" lever fortsatt. 10. november kan du få vite mer om planene.

Skrevet .

Da inviterer Lyntogforum Vestlansdsbanen til et informasjonsmøte i Haugesund Rådhus fra klokka 15.30. Blant foredragsholderne er Venstres stortingspolitiker Ola Elvestuen og Haugesunds nye ordfører Arne Christian Mohn.

Planene for Vestlandsbanen over Haukeli bygger på et fleirbrukskonsept for både langdistanse-, regional- og godstrafikk. Fra Norsk Banes utredning
med Deutsche Bahn International foreligger
et detaljerte traséforslag og drifts- og samfunnsøkonomiske analyser med svært positive resultat.


Lyntogforum Vestlandsbanen over Haukeli arbeider for Vestlandsbanen, høyhastighetsbanen Oslo – Bergen/ Haugesund/Stavanger.

Forumet ble startet rett før sommeren 2014 og har foreløpig 76 medlemmer (21 kommuner og 55 bedrifter/organisasjoner), og fylkesavdelinger i Hordaland, Rogaland og Telemark. Haugesundregionens Næringsforening er en av disse 55 bedrifter/organisasjonene.


Med Vestlandsbanen vil Norge ikke bare realisere svært korte reisetider mellom Vestlandet og Østlandet, men også internt på Vestlandet, mellom
tolv stasjoner på strekningen Bergen – Haugesund – Stavanger, og med forbindelse til bl.a. Voss og Kristiansand.

Verdiskapingsaksen på Vestlandet vil få en effektiv transportløsning for gods, med ca. 5 timers frakttid til Oslo og over natten til kontinentet.

Det er nå opp til samfunns- og næringsliv langs traséene å medverke til mobilisering for realisering, heter det i innbydelsen til det åpne møtet:

http://www.norskbane.no/download.aspx?object_id=A8069FAE21834583A8AAEA7D123518EE.pdf