Hvordan i all verden skal Rogaland håndtere veksten de neste ti-årene, ble det undret på årets Sola-møtet. Der hvor «de som har någe med det» møtes hvert år, noen dager inn i det nye året. Der måles konjunkturer og temperaturer og  det hagler med prognoser om veitrafikk, folketallsutvikling og nedbygging av dyrkbar jord på Jæren.

Skrevet .

  Hvordan i all verden skal Rogaland håndtere veksten de neste ti-årene, ble det undret på årets Sola-møtet. Der hvor «de som har någe med det» møtes hvert år, noen dager inn i det nye året.

Der måles konjunkturer og temperaturer og  det hagler med prognoser om veitrafikk, folketallsutvikling og nedbygging av dyrkbar jord på Jæren.

Aldri har vel kontrastene vært større; et fylke som går så det griner, men som på flere områder er i ferd med å møte veggen. Arbeidskraft, boliger, trafikkløsninger, kapital; dette er mangelvarer som forstyrrer idyllen for så vel næringslivsledere som politikere.

Tallenes tale er klar; befolkningsveksten i Rogaland har de siste ti årene vært på 15,2 prosent, mens den på landsbasis har vært på 9,3. prosent.

I Jærregionen har den vært på over 19 prosent; høyere enn i Oslo. Mye kan tilskrives innvandring. Men vi rogalendinger føder også flest barn. Fruktbarhetsgraden i 2010 var 2,14 mot 1,9 på landsbasis.

I europeisk sammenheng er fylket helt i tetskiktet. Og det stopper ikke her; prognosene fram mot 2030 viser at Rogaland vil vokse fra dagens nivå på vel 450.000 innbyggere til nærmere 600.000. En vekst på mellom 25 og 30 prosent; eller rundt 125.000 nye innbyggere.

Jærregionen får det største trykket, men Haugesundregionen får også mange nye ansikter. Vår region vil i følge SSBs midtprognose   øke med 20 prosent eller rundt 20.000 innbyggere.

Det er to ganger Tysvær kommune, det.

Disse skal ha boliger, jobber, fritidstilbud, kommunikasjonsårer. I Jærregionen mangler det ikke på jobber og fritidstilbud. Men der er det ikke lett å skaffe seg tak over hodet eller komme seg på jobb i en fei.

Stavanger har  skyhøye boligpriser og trafikkinfarkt. Løsningen er å dele på veksten, ble det foreslått på Sola-møtet.

Jærregionens voksesmerter kan kanskje avhjelpes ved å slippe «steamen» ut gjennom nye kommunikasjonsårer som Ryfast, Rogfast, T-forbindelsen.

Samferdselsprosjekter som binder fylket sammen, korter ned avstanden mellom regionene og skaper nye bo- og arbeidsmarkeder.

Vi er allerede på vei. For første gang er flyttestrømmen over Boknafjorden snudd. Flere flytter til Haugesundregionen enn fra. Folk fra sørfylket bygger hytter i Skjoldafjorden, Sauda og på Vågslid og handler heftig på Meny i Aksdal eller møbelbutikken i Ølen. 

Bedrifter viser økende interesse for de store næringsarealene  på Gismarvik og Aksdal fordi de ligger så strategisk til i skjæringspunktet E39/E134.

Slik sett er prosessen med å dempe fylkets voksesmerter allerede i gang. Den vil akselerere etter hvert som det nærmer seg Rogfast-åpning, fordi forventinger alltid er en god driver for  investeringsviljen

For kommunene handler det om å legge forholdene til rette for befolkningsveksten ved å utvikle  tomter, næringsarealer og gode kommunikasjonsløsninger, som gjør at Haugesundregionen virkelig blir enn attraktiv plass å jobbe og bo i for våre 20.000 nye medborgere…