De fikk se dramtiske videoklipp når ting går fryktelig galt på gassanlegg rundt om i verden. Et femtitalls Skeisvang-elever lærte mye om HMS da de besøkte Statoil Kårstø denne uka.

Skrevet .

Anledningen var samarbeidstiltaket mellom EnergiRike, videregående skoler i distriktet og storbedriften på Kårstø, som har som mål å vekke interessen for realfag og gjøre elevene motivert for interessante jobber i industrien.

 Med Einar Waage i EnergiRike og Arne Petter Gjørøy i Rogaland fylkeskommune som interesserte tilhørere fikk elevene være med på besøk på bedriftsområdet og innføring i HMS-arbeid på bedriftens HMS-skole.

Opplegget er inne i sitt tredje år, og denne gang er det altså Statoil Kårstø som er case-bedriften. De to foregående årene er det Gassco og Eramet Norway i Sauda som har vært vertskap.

I disse dager er i til sammen 240 elever i realfagrelaterte studieretninger ved videregående skoler her i regionen på et av flere besøk på Kårstø, hvor de jobber med å finne gode løsninger på konkrete problemstillinger innen mekanikk/fysikk, teknologi/miljø og kost/nyttevurderinger.

Hovedoppgaven er å avgjøre framtiden for kraftstasjonen på anlegget, som dekker omlag halvparten av Kårstøs energibehov.

De skolene som er med i EnergiRike Elev er Vardafjell, Skeisvang, Sauda, Ølen, Karmsund og Kopervik.