Hvordan kan du utvikle din egen bedrift med økonomisk støtte fra det offentlige? Det er utgangspunktet for seminaret på HSH tirsdag 9. april.

Skrevet .

Dialogkonferansen vil fokusere på hvordan DIN bedrift med hjelp av offentlig medfinasiering kan utvikle/forbedre teknologi internt eller på oppdrag fra krevende kunder.

Sammen med en del andre aktører lokalt og på fylkesplan inviterer Næringsforeningen til dialogmøte om hvilke muligheter som åpenbarer seg i det offentlige virkemiddelapparatet for bedrifter som vil virkeliggjøre gode ideer.

Et liknende seminar ble holdt for halvannet år siden, og da var over 50 bedrifter representert.

– Det viser at det er behov for informasjon om hvor bedrifter med gode ideer og prosjekter kan hente bistand, som kan resultere i økonomisk støtte. Nordfylket får en altfor liten del av denne kaka, og vi tror mangelen på kunnskap om virkemiddelapparatet kan være en viktig årsak, sier HN-direktør Egil Severeide.

Historien viser at bedrifter i Nord Rogaland er lite flinke til å benytte seg av mulighetene som ligger i det offentlige virkemiddelapparatet.

De siste syv årene har Rogaland som helhet fått knappe 2500 kr per innbygger i støtte, mens Sør-Trøndelag kan slå i bordet med 23500 kr per person. Sør-Rogaland stikker av med cirka 85% av alle midler som går til hele Rogaland.

Det er derfor viktig å gjøre industriaktørene oppmerksomme på de muligheter som finnes innenfor virkemiddelapparatet.

Les om forrige gang her:
https://nforeningen.no/node/147523
https://nforeningen.no/node/147394

Les program og påmelding her: