Brian Bjordal er blant aktørene under Årskonferansen på Sola 8. november.

Regionutvikling og samarbeid mellom nord og sør-Rogaland er hovedtema under Årskonferansen som arrangeres på Sola 8. november

Skrevet .

Greater Stavanger og Haugaland Vekst er blant arrangørene av denne næringsutviklingskonferansen som skjer på Sola Strand Hotel.

Her vil vi bl.a. få vite mer om en ny rapport som tar for seg regionforstørring og mulige virkninger av den, hvilke næringsklynger som har de beste vekstmuligheter i framtiden og en kvalifisert spådom om hvordan boligmarkedet vil utvikle seg i nord og sørfylket.

Samfunnssikkerhet og beredskap er også et viktig tema som settes under lupen, det samme er kulturnæringen og den betydning for veksten i fylket.

Her finner du programmet:

Greater Stavanger – Årskonferanse 8.november 2013
Sola Strand Hotel

Fremtidens regionutvikling – vi vokser sammen!

Registrering og kaffe fra kl 08.30

09.00 Velkommen – framtiden med Ryfast, Rogfast og dobbeltspor Styreleder Christine Sagen Helgø, Greater Stavanger

09.15 Regionalt utsyn og mulige virkninger av regionforstørring Adm.direktør Jan Soppeland, Greater Stavanger. Basert på ny rapport fra Asplan Viak

09.45 Næringsklynger – hva har vi og hva er potensialet framover? Forsker Atle Blomgren, IRIS, legger fram ny rapport om de viktigste regionale næringene.

10.15 Pause

10.30 Perspektiver for Statoils virksomhet regionalt og nasjonalt Direktør Rannfrid Skjervold, Utvikling og produksjon Norge, Statoil

11.00 Framtidig næringsliv og boligmarked – hva kan vi forvente? «Strand 2050» et framtidsperspektiv basert på bl.a. Ryfast, rådmann Jon Ola Syrstad, Strand
Hva er perspektivene sett fra Haugesundregionen? adm. direktør K Tormod Karlsen, Haugaland Vekst
Slik vil det regionale boligmarkedet utvikle seg, eller……? Dir. Hans Kjetil Aas Øster Hus

12.00 Lunsj

12.45 Samfunnssikkerhet og beredskap – vi har en nasjonal kompetanseklynge. Hva mer?
Samtale mellom prof. Odd Einar Olsen UiS , rektor Liv R Grimstvedt HSH, brannsjef Henry Ove Berg, Brannvesenet Sør Rogaland, ass. direktør Geir Sverre Braut Helsetilsynet og adm. dir. Brian D. Bjordal, Gassco.

13.35 Kulturnæringen – hvor viktig er den egentlig?
Filmfestivalen i Haugesund – hva er betydningen regionalt? kultursjef Gunnar Johan Løvvik Kulturinkubatoren – på leting etter gull. Gry Isabel Sannes-Knutsen, Ipark Stavanger konserthus sin rolle i det regionale kulturnæringsmarkedet. dir. Per-Harald Nilsson Fra ubetalt til betalt kaos – hva var det egentlig som skjedde? Morten Abel

14.35 Fremtidens regionutvikling – hva er ønskelig og mulig? Ordfører Petter Steen jr. Haugesund, gir sine refleksjoner utfra dagens inntrykk.

14.45 Avslutning Styreleder Christine Sagen Helgø, Greater Stavanger

Møteleder: Kjølv Eivind Egeland, rådgiver i Greater Stavanger