Skjoldavik - Solheim: Anslag 2008: 177 millioner. Stipulert sluttsum: 430 millioner, dels p.g.a. at utbedring ble til ny trase.

    - Vi har fått bompenger, men for lite vei. Vi krever en forklaring på hvorfor prosjektene blir så dyre, sier adm.dir. i Haugesundregionens Næringsforening, Egil Severeide

Skrevet .

Han er forundret over de store kostnadsoverskridelsene på veiprosjektene i Haugalandspakken. En dobling synes mer å være regelen enn unntaket.

 

– Da Næringsforeningen i sin tid anbefalte bompenger som en finansieringsløsning, var det ikke med lett hjerte. Men vi  erkjente at det ikke var noen veg utenom, om vi skulle få realisert nødvendige veiprosjekter.

 

Men de kostnadsoverskridelsene som nå kommer fram, bekymrer oss virkelig. Den skyldes åpenbart ikke bare prisstigning og myndighetskrav, men også justeringer av traseer, utbedringer underveis  og andre fordyrende elementer.

Hvem er det som bestemmer disse endringene, hvor og hvorfor kommer de og hvem kvalitetssikrer dem? spør Severeide, som synes det blir tatt veldig lett på overskridelsene.

 

-Vi snakker om Terra-beløp. For hvert prosjekt som sprekker, blir det mindre til andre. Både bedrifter og folk flest betaler så mye i bompenger at de fortjener å få vite mer om hvordan pengene blir brukt, sier Severeide.

 

– Er det noen vei utenom økte bompengesatser nå?

 

– Jeg tror ikke det. Men det må gjøres noen grep for å forhindre at vi får lignende kostnadsoverskridelser i framtida, sier HN-direktøren, som kommer til å skrive brev til lederen av styringsgruppen i Haugalandspakken med anmodning om en forklaring på de store kostnadsoverskridelsene.

Les også:

http://www.h-avis.no/nyheter/tror-pa-ny-runde-med-okt-bomtakst/s/5-62-65071

http://www.h-avis.no/nyheter/uten-okte-takster-ma-flere-veier-ut/s/5-62-64846