Boliganalytiker Bjørn-Erik Øye, som i fjor var en av hovedforedragsholderne på Haugalandskonferansen,  etterlyser ungdomsopprør mot det han kaller fullstendig mangel på boligpolitikk.

Skrevet .

Stigende boligpriser gjør det stadig vanskeligere for de unge å få innpass i boligmarkedet. I Stavanger-området er prisene nær å stange i taket fordi det bygges altfor få boliger og fordi boligprisene har steget betydelig mer enn lønningene.

Bjørn-Erik Øye er partner i analyseselskapet Prognosesenteret og en profilert boliganalytiker gjennom mange år.

Han liker ikke utviklingen og mener de unge må markere seg.skriver aftenbladet.no.

– Det eksisterer en slags gammelmannsholdning til de unge, sier Øye, og ramser opp utsagn han har hørt fra forskjellige hold:
«De unge skjønner ikke økonomi.»
«Det er ingen menneskerett å få seg bolig med en gang du er ferdig med utdanningen.»
«Det er ingen menneskerett å bo sentralt.»

Han mener en rekke tiltak kan gjennomføres:
1. Flere studentboliger: – Studentsamskipnadene må tilføres penger for å bygge flere boliger. Det vil bidra til å ta bunnen ut av leiemarkedet, som så vil føre til at leieprisene faller.

2. Utvide BSU: – Boligsparing for ungdom er en ordning som må utvides kraftig. Et maksimalt sparebeløp på 150.000 kroner er ingen ting med de boligprisene vi har i dag.

3. Nye regler: – Myndighetene må være mye mer pragmatiske i forhold til den store mengden av nye regler, så som livsløpsstandard, krav til energiøkonomisering og så videre.

4. Bedre arealplanlegging: – Kommunene må regulere tomtearealer i langt større utstrekning enn i dag.

5. Boligminister: – Ansvaret for boligpolitikken er altfor fragmentert. En boligminister ville vært et visjonært tiltak, det ville gitt økt oppmerksomhet på boligutfordringene.»

Les mer her:

http://www.aftenbladet.no/nytte/bo/Etterlyser-ungt-boligoppror-3096565.html