Hvorfor er det bare halvparten av bedriftene som klarer å øke bunnlinja når omsetningen skyter fart? På torsdagens frokostmøte fikk HN-medlemmer noen gode forklaringer

Skrevet .

Vi lever på Gullkysten og utsiktene for olje- og gassvirksomheten og den tilhørende servicenæringen er lovende. Det er god gass også i byggenæringen.

Men i en undersøkelse som selskapet Inventura as har gjort blant bedrifter langs Vestlandskysten forteller rundt halvparten at de ikke får økt bunnlinje selv om omsetningen øker både en og to ganger. Eksempler fra byggebransjen viser at resultatet ligger på 3 til 4 prosent årlig både i gode og dårlige tider.
Hvorfor er det slik? spurte partner i Inventura, Atle Sundøy, og listet opp funn fra undersøkelsen:
1. Hvem sier nei til en ny kunde? Få bedrifter har en vekststrategi. Veksten styres av tilgangen på oppdrag.
2. Virksomheten er ikke skalerbar; få har en plan for hvordan de skal håndtere svingninger i markedet
3. Kostnadsstyringen svikter
4. Økt avvik i forsyningskjeden driver kostnadene
5. Mangel på kvalifisert personell driver personalkostnadene. Innleie er kostbart.

Sundøy var særlig opptatt av leverandørene, som han mente mange bedrifter har et for fastlåst forhold til. Innkjøp står for mellom 60 og 80 prosent av kostnadene, og det å være kritisk til leverandører og se på alternativer er viktig for å sikre et korrekt kostnadsbilde, mente Sundøy.

Advokat og partner i Schødt, Nils M. Dahl tok for seg de juridiske aspekter ved vekst, og var særlig opptatt av risikobildet ved kontraktsinngåelser.

Han gav bedriftslederne det råd å være tøffere i forhandlinger og ikke uten videre akseptere de standardbetingelser som de store selskapene kommer med.