Aluminiumselskapet Hydro kjøper seg inn i det kanadiske selskapet Corvus Energy som er bransjeleder innen batteriløsninger for skip.

Skrevet .

– Vi ser at energilagring og batteriløsninger blir en stadig viktigere del av fremtidens energisystemer, og som en betydelig energiaktør – både som kraftprodusent og energiforbruker – ønsker vi i Hydro å være med på å utvikle denne industrien videre, sier konserndirektør for Energi og forretningsutvikling i Hydro, Arvid Moss.

Bransjeleder i maritim sektor

Gjennom en rettet emisjon har Hydro kjøpt 25,9 % av aksjene i Corvus Energy, et kanadisk selskap som setter sammen litium-ionbaserte batteriløsninger og styringssystemer.

Norge leder an i elektrifiseringen av skipstrafikk, og store deler av kundeporteføljen til Corvus Energy er derfor i Norge.

– Skipsindustrien vil møte strengere krav til å redusere sine miljøfotavtrykk i fremtiden, og elektrifisert drift, enten helt eller delvis, blir avgjørende for å møte disse kravene, sier Europa-direktør i Corvus Energy, Willie Wågen.

Selskapet er globalt ledende leverandør av løsninger til elektrifisering av skip, og har det siste året signert avtaler om leveranser til over 50 prosjekter, hovedsakelig til ferger og offshore service-fartøyer.

– Siden oppstarten i 2009 har vi vært gjennom en betydelig vekstperiode, og alt ligger til rette for at vi skal fortsette veksten. Vi tror Hydro som industriell partner og stor kraftaktør i Norge kan bidra positivt i arbeidet med å videreutvikle selskapet vårt, sier Wågen.

Følger utviklingen av batteriteknologi

Konserndirektør Moss karakteriserer avtalen som finansielt liten for Hydro, men sier at selskapet går inn på eiersiden i Corvus Energy både fordi investeringen kan bli kommersielt attraktiv etter hvert som flere skip går over til elektrifisert drift, og fordi energilagring kommer til å bli stadig viktigere for Hydro i årene fremover.

– Som aluminiumprodusent forbruker vi store mengder energi, og det er derfor veldig viktig for oss å følge tett med i den raske teknologiske utviklingen vi ser nå, sier Moss.

Fakta om Corvus Energy

Etablert 2009

• Utvikler maritime batteriløsninger med tilhørende styringssystemer

• Hydro har kjøpt 25,9 % av selskapet

• Andre eiere er Statoil Technology Invest (17,7%) og BW Ventures (27,1%) og lokale kanadiske investorer

Fakta om Hydro

Etablert 1905

• Er i dag et verdensomspennende aluminiumselskap, med 35.000 ansatte og virksomhet i 40 land

• Med utgangspunkt i over 100 års erfaring med produksjon av fornybar energi, teknologi og innovasjon, tar Hydro sikte på å gi større livskraft til kundene selskapet betjener og samfunnet det er en del av