Aibel styrker sitt styre med en erfaren prosjektleder fra Hydro.

Skrevet .

Fra og med 1. januar 2016 går Tom Røtjer (62) inn som styremedlem i Aibel.

– Røtjer har lang og meget relevant erfaring gjennom sin karriere i Norsk Hydro, blant annet med ansvar for store utbyggingsprosjekter. Dermed vil Røtjer tilføre viktig kompetanse og komplettere styret på en god måte, sier Helge Midttun, styreleder i Aibel.
Midttun overtok i høst som styreleder i selskapet, etter at han i en periode hadde fungert i rollen.

Røtjers karriere
Tom Røtjer er i dag leder for Projects i Norsk Hydro ASA. Han startet i Norsk Hydro i 1980 og har siden den gang innehatt en rekke lederstillinger, blant annet som prosjektdirektør for Ormen Lange og Langeled-prosjektet i Norskehavet. Fra 2007 til 2012 var han medlem av konsernledelsen.
Røtjer har vært styremedlem i Det norske oljeselskap og innehar i dag styreverv i Green Energy Geothermal Ltd. (Storbritannia) og i Qatalum Ltd (Qatar).

Røtjer er sivilingeniør fra NTH (1977).
Aibels styre
Helge Midttun – styreleder
Torfinn Kildal – styremedlem
Henrik Joelsson – styremedlem
Morten Borge – styremedlem
Tom Røtjer – styremedlem
Momir Repaja – styremedlem (ansattrepresentant)
Karsten Amble Bøe – styremedlem (ansattrepresentant)
Bjørg W. Andreassen – styremedlem (ansattrepresentant)