Hydro-sjef Svein R. Brandtzæg er en lidenskapelig orienteringsløper. Han mener næringslivsledere kan lære mye av sportens dynamikk

Skrevet .

Næringslivsjournalist Einar Tho møtte Brandtzæg på kontoret i Hydros hovedkvarter i Oslo nylig og laget et interessant intervju med Hydro-sjefen.

Les hele intervjuet her:

http://www.h-avis.no/nyheter/ingen-kan-forberede-seg-pa-a-vere-sjef-for-23-000-ansatte-1.7784072

Han blir utfordret på bruke av metaforer i grensesnittet mellom idrett og business og sier at

«det er utrolig mye man kan lære av orienteringsløp, og ikke minst om seg selv når man er ute og gjør disse feilvurderingene.»

Brandtzægs 10 bud i orientering (og i business) ble presentert i Dagens Næringsliv:

1. Ikke undervurder konkurrentene. Dette gjelder også i business.

2. Ikke følg etter konkurrentene – de kan også være på villspor. Stol på deg selv og vit hvor du er.

3. Den korteste veien fra A til B er sjelden en rett linje. Det er alltid vanskeligheter på veien, noen kan forutses mens andre er uforutsigbare.

4. Hvis man mister orienteringen midt i tettskogen og tviler på at kompasset er rett, stol på kompasset. Hold fast ved verdiene – hos oss gjelder Hydro Way.

5. Kjenn dine styrker og svakheter og ta veivalgene deretter. Ambisjonene må justeres i forhold til selskapets styrke og svakheter – realisme er viktig.

6. Trening og konsentrasjonsevne gir konkurransedyktighet. Trening/opplæring/kompetanseutvikling stopper aldri – kompetanse er nøkkelen til innovasjon og konkurransedyktighet.

7. Det er i vanskelig terreng, med redusert løpbarhet man kan dra fra konkurrentene. Vanskelige markeder gir muligheter til å bli bedre.

8. Uansett hvor vanskelig o-løpet er vil det alltid være en vinner. Det er alltid en vinner uansett hvor dårlig markedet er.

9. Ta lærdom av de feilene man gjorde – veivalgene er en avgjørende faktor. Som i business.

10. Orientering er en idrett – business er business.