Hydro har utviklet en ny generasjon elektrolyseceller med høyere kapasitet, lavere utslipp og lavere energiforbruk. Disse ønsker man å prøve ut i industriell skala, heter det i meldingen fra selskapet.

Hydro vil mer enn doble produksjonen av aluminium på Karmøy ved å teste ut en ny generasjon elektrolyseceller. Men det er et stykke fram..

Skrevet .

Nå er planene sendt ut på høring fra Miljøverndirektoratet, og det forteller i detalj hvordan Hydro ønsker å utnytte kapasiteten på Hydros anlegg på Karmøy.

Det er store dimensjoner over planene, faktisk snakker vi om en samlet produksjonsvekst på over 300.000 tonn årlig og det er over dobbelt så mye som Hydro produserer på Karmøy i dag.

Trinn 1:

Bygging av ny elektrolysehall med 60 celler med en kapasitet på ca. 75 000 tonn  aluminium pr. år

Mindre oppgraderinger av eksisterende hjelpeanlegg. Ferdig 2017

Trinn 2:

Bygging av ytterligere ca. 200 nye elektrolyseceller med en kapasitet på 255 000 tonn aluminium pr. år

Økt støperikapasitet

Oppgradering/nybygging av andre hjelpeanlegg. Ferdig 2022.

 

Utslippene til luft og vann vil øke, sammenliknet med dagens nivå. Dette gjelder i hovedsak utslipp av fluorider, SO2, støv, tungmetaller og klimagasser. Utbyggingen vil være av et så stort omfang at det er krav om konsekvensutredning

 

Derfor ønsker Hydro å øke produksjonen på Karmøy:

Hydro har utviklet en ny generasjon elektrolyseceller med høyere kapasitet, lavere utslipp og lavere energiforbruk. Disse ønsker man å prøve ut i industriell skala.

Anlegget på Karmøy har i dag ledig kapasitet i hjelpeanlegg og nødvendig infrastruktur som gir rom for både et testanlegg og en senere full utbygging

Det er en gunstig utvikling i Norge med hensyn til tilgang og pris på elektrisk kraft, som er avgjørende for lønnsom aluminiumsproduksjon.

Det er mulighet for å søke offentlig støtte for industrialisering av energieffektive løsninger i industrien.

Det er ordninger innenfor EU/EØS for skjerming av konkurranseutsatt industri i forhold til  CO2-avgifter, som norske myndigheter praktiserer.

 

 

 

-Prosjektet er avhengig av betydelig støtte fra Enova, konkurransedyktig kraftforsyning, nettforsterkning i området og i tillegg markedsforhold som gjør det mulig å realisere et slikt prosjekt med ny kapasitet.

Første milepæl er svar på søknaden til Enova om støtte fra Klimateknologifondet, som Enova fortsatt har til behandling, sier kommunikasjonssjef Svein Erik Wiksnes ved Karmøy Metallverk.

 Arbeidet med piloten er en omfattende prosess, der mange ting må på plass.

Parallelt med det øvrige arbeidet har Hydro derfor sendt melding til Miljødirektoratet, som også er en prosess som tar tid.

Dette representerer ikke noe nytt i forhold til det som alt er kjent, eller de forutsetningene som må på plass før Hydro kan ta beslutning om å iverksette bygging, sier Wiksnes.

 

Hydro har ca. 780 fast ansatte på Karmøy, og de andre bedriftene på området har til sammen rundt 300 ansatte. Om lag 75 prosent av Hydros ansatte har Karmøy som skattekommune.