-Det er flere bedrifter som melder om gode tider også i månedene som kommer, sier leder i NAV Marked Nord Rogaland Elisabeth Lie Nilsen (arkivfoto).

Pilene peker i riktig retning-både i ledighet og nye stillinger

Skrevet .

Når man sammenligner antall helt ledige med samme mnd. i fjor, så er det 167 færre personer ledige i antall i våre kommuner i Nord-Rogaland. Det er Haugesund som ligger høyest med 2,7% helt ledige arbeidssøkere, skriver leder i NAV Marked Nord Rogaland, Elisabeth Lie Nilsen i arbeidsmarkedsrapport for februar.

-Det er fortsatt kun Haugesund av våre kommuner som ligger over fylkessnittet på 2,5%  med helt ledige.  Bak kommer Karmøy med 2,4%, Vindafjord med 2,3%,  Sauda med 2,2% og Bokn med 1,8% helt ledige. Nederst blant våre kommuner kommer  Tysvær med lave 1,5% og Suldal fortsatt helt nederst med 0,9% helt ledige arbeidssøkere.  

 

Tiltak:

Antall arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak er redusert litt, og vi  har nå 275 arbeidssøkere på tiltak i sum. Dette er 209 personer mindre enn samme mnd i fjor.

 

Bruttoledigheten – de helt ledige pluss de på tiltak,  ser da slik ut:

 

Haugesund: 3,4% bruttoledighet

Rogaland: 3,2% bruttoledighet

Vindafjord: 3,0% bruttoledighet

Karmøy: 2,7% bruttoledighet

Sauda: 2,2% bruttoledighet

Tysvær: 1,7 % bruttoledighet

Suldal: 1,1% bruttoledighet  

Utsira og Bokn: (Oppgis ikke – lave tall)

 

Samlet i Nord-Rogaland er det nå brutto 376 personer færre ledige sammenlignet med februar 2018.

 

Varsel om nedbemanning

1 bedrift har varslet om større nedbemanning i februar  – i sum for 25 personer. Det er også varslet noen få mindre permitteringer – men fortsatt under det som gjerne kan være vanlig for denne årstiden.

 

Tilgang på stillinger:

Mens Rogaland som helhet har en økning i utlyste stillinger på 26%, så er økningen i Nord-Rogaland litt lavere med 13%.  Den største økningen i nord-fylket, ser vi innen «Barne- og ungdomsarbeiderfaget», «Bygg og anlegg» og «Ingeniør og IKT fag». Det har også denne mnd vært ekstra mange ferievikariater og mange lærlingejobber som har vært lyst ut. Vi ser nå en nedgang i utlyste stillinger innen industrien.  Vi opplever likevel stor etterspørsel hos oss etter erfarne industriarbeidere med fagbrev. Ofte ser man at når det begynner å bli vanskelig å få tak i arbeidskraften, så slutter man gjerne  også å lyse ut stillinger som man får lite søkere til.   

 

Vi har hatt god tilgang på oppdrag meldt til NAV, og størst etterspørsel også her merker vi etter industrifagarbeidere.  Men disse er det nå vanskeligere for oss å finne. Men mulighetene for dem som har erfaring men ikke fagbrev i industrien, ser nå ut til å være større enn når ledigheten er høyere. Så her har vi fortsatt muligheter for å finne løsninger hvis man ser litt videre på hvilken kompetanse arbeidskraften skal ha. Vi merker også at det er etterspørsel innenfor de fleste andre bransjer nå. Så nå er det viktigere enn noensinne og ha oppdatert CV-en sin skikkelig – også hos NAV – slik at arbeidsgiverne får tak i den arbeidskraften de etterspør hvis den finnes.

Det er flere bedrifter som melder om gode tider også i mnd. som kommer, så det kan se ut til at denne trenden holder seg utover de neste mnd. Men i og med at det nå er ett misforhold mellom kompetanse mange arbeidssøkere har og den kompetansen som bedriftene etterspør, så vil kanskje ikke nedgangen i ledighet bli så stor som stillingstilgangen kunne tilsi.