Skrevet .

 

Jeg har skrytt av mediemangfoldet i regionen vår. Men kan det også bli vår bane? Kan vi risikere å sitte igjen vi med et par tredagersaviser og halvgode radio- og tv-stasjoner om noen få år?

Nok en gang skal Haugesunds Avis gjennom en hestekur. Mellom 20 og 25 millioner skal spares inn. Adm.dir. Jan Tore Hamnøy foreskriver en hard nedbemanningskur. Ethvert oppegående menneske vil skjønne at dette vil svekke mediehusets kraft.

Hamnøy svarer nei på spørsmålet om at dette kan føre til at avisen vil komme ut færre ukedager. Naturlig nok. Men det interessante er at spørsmålet i det hele tatt stilles. Det ville vært utenkelig for bare få år siden.

Jeg tviler på om spørsmålsstillingen noen gang er drøftet i de store mediehusene nord og sør for oss. Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad er institusjonelle kraftsentre som heiser flagg og forsvarer regionenes posisjon med den største selvfølgelighet. De setter dagsorden og er talerør for bergensere og siddiser. De siteres i nasjonale medier og setter Bergen og Stavanger på norgeskartet.

Mediebildet i Haugesundregionen har forandret seg mye de siste årene. Vi har fått et helt annet mangfold med radiokanaler, lokalaviser og tv-stasjoner. Haugesunds Avis har ikke lenger noe selvsagt mediemonopol. Ilske konkurrenter biter mediehuset i foten.

Det kan godt være at Haugesunds Avis ikke fortjener bedre. At det er mediehusets egen feil at det er i ferd med å miste sitt grep på folket. At unge og eldre får dekket sitt informasjonsbehov gjennom radio, TV og sosiale medier.

Det kan også være at Haugesund-regionen er for liten for et så stort mediemangfold. At alle spiser fra alle og vi sitter igjen med halvgode produkter.

For i en regional kontekst er utarmingen av Haugesunds Avis bekymringsfull. Det vil gå ut over den redaksjonelle evnen til å levere kvalitetsjournalistikk. Det er det vi minst trenger i en tid der samferdselsprosjekter som Rogfast og Hordfast bringer oss stadig nærmere naboene i nord og sør.

Men viktigst av alt er det for lokaldemokratiet. Et kraftfullt mediehus med muskler er noe enhver region skal ha. Det er dit folk går, som føler seg urettferdig behandlet av stat eller kommune, som vil sette søkelys på kritikkverdige forhold og som vil at media skal være ei vaktbikkje overfor politikere og byråkrater

Et mediehus som kan løfte fram problemstillinger og sette dagsorden. Som har kraft nok til å nå utenfor vår egen lille andedam.

Derfor er eiernes- og markedets-  utarming av Haugesunds Avis ikke bare trist for de ansatte. Det er også trist for regionen.

Trekk gjerne en parallell  til Haugesund og sentrumsdebatten. Alle er enige om at vi må ha et sterkt regionsenter.

Skal vi ha et regionsenter, må folk bruke det. Og snakke godt om det. Kall det gjerne patriotisme.

Skal vi ha en regionavis, må folk lese den. Og framsnakke produktet.