Med et bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger som ligger 86 prosent høyere enn gjennomsnittet i EU, kan det se ut til at Norge har etablert seg i en klasse for seg blant landene i Europa, skriver SSB.

Skrevet .

I internasjonale sammenlikninger er BNP per innbygger et mye brukt mål på materiell levestandard. I de senere årene har Norge vært i det absolutte toppskiktet i Europa, selv etter at det er tatt hensyn til det høye norske prisnivået.

Stor avstand til nabolandene
Foreløpige tall for 2011 viser at Norges BNP per innbygger ligger 86 prosent høyere enn gjennomsnittet for de 27 EU-landene, og hele 18 prosent høyere enn Sveits, som er neste land på listen. Deretter følger Nederland, Irland og Østerrike. Norge ligger mellom 45 og 50 prosent høyere enn Sverige og Danmark, og om lag 60 prosent over Finlands nivå.

Ikke overraskende er forskjellene internt i Europa betydelige. For eksempel ligger BNP per innbygger under halvparten av EU-snittet i EU-landene Bulgaria og Romania. På samme nivå ligger også de fleste Balkan-landene utenfor EU: Albania, Bosnia og Hercegovina, Makedonia, Montenegro og Serbia. Det er verdt å merke seg at det kriserammede Hellas i 2011 plasserte seg omkring 20 prosent under EU-snittet, noe som er en bemerkelsesverdig nedgang på bare få år.

Som i tidligere år er det kun ett land som befinner seg klart foran Norge i denne sammenlikningen, nemlig Luxembourg. Dette skyldes til dels at landet har et stort antall utenlandske dagpendlere som bidrar til BNP, men som naturlig nok ikke er inkludert i innbyggertallet og dermed heller ikke trekker ned snittet for BNP per innbygger.

Les mer her:
http://www.ssb.no/ppp/