Fra venstre: Peder Ståle Hinderaker, Simon Kinn Bjørnøy og Sian Lauknes

Lærlingplassen hos iDrift representerer en stor mulighet for 17 år gamle Simon Kinn Bjørnøy.

Skrevet .

I en årrekke har iDrift hatt lærlinger, og nå fortsetter de lærlingopptaket. iDrift er godt posisjonert med hovedkontor på Husnes i Kvinnherad og avdelinger på Stord, i Haugesund, Os, Bømlo og i Ryfylke. De siste årene har IT-bedriften ekspandert, både gjennom organisk vekst og oppkjøp. For dem er det helt naturlig å være lærlingbedrift.
-Som lærlingbedrift får vi være med å forme unge mennesker som skal inn i arbeidslivet.

De er bare 17 år og er i en spennende modningsprosess. Det er en stor mulighet og et stort ansvar. Lærlingene vi tar inn i dag er kanskje dem som skal gi oss den nye og attraktive kompetansen i morgen, sier Stian Lauknes, daglig leder i iDrift.
-I et større perspektiv handler det også om å ta ansvar – gi de unge en mulighet, en naturlig inngang i arbeidslivet, fortsetter han.

Gjennom arbeidspraksis for elever fra videregående skole blir bedriften kjent med potensielle lærlinger. Årets lærling, Simon Kinn Bjørnøy, er elev ved Karmsund videregående skole på Data og elektronikk-linja. Han har gjort solid inntrykk hos Lauknes.
-Vi ønsker lærlinger som har et faglig begjær, som er nysgjerrige og sultne – som vil vise at de kan – og som vil lære. Simon er en sånn gutt. Lærlinger skal gjøre alt fra å skru på pc-er, drifte servere og møte kunder, fortsetter han.
Simon ble kalt inn på kontoret og fikk tilbud om lærlingplass.
-Jeg ble så glad at jeg ble litt rørt. Mange i klassen har fått arbeidspraksis, men det er mange som ikke har lærlingplass. Jeg føler meg heldig, forteller Simon.

Som lærling skal Simon følge en omfattende læreplan som ender opp i fagprøve. Lærlingtiden er 2,5 år. Med fagbrevet i hånden kan han enten søke jobb eller studere videre.
-Alle våre lærlinger har valgt å studere videre og tatt høyere utdanning. Det er naturlig å ønske at de skulle bli hos oss, men i iDrift holder vi god kontakt med dem og legger til rette for at de en dag kommer tilbake – da er det de som kan gi oss et faglig løft, sier Lauknes.

Peder Ståle Hinderaker er opplæringskonsulent ved Haugaland og Sunnhordland opplæringskontor for elektrofag og er bindeledd mellom bedrift, lærling og skole. Han mener flere bedrifter burde tatt inn lærlinger.
-En lærlingplass gir et ungt menneske en enorm mulighet. Det er jo våre unge det er snakk om, di bedrift kan utgjøre en stor forskjell, sier Peder Ståle som også har et godt råd til bedriftene.
-På samme måte som du som bedriftsleder stiller krav til de unge, etterfølg de samme kravene selv. Svar lærlinger som søker, ikke hold dem på vent, vær ryddig og profesjonell, sier Hinderaker.