Hvorfor er haugesundere sykere enn siddiser, stod det i en helsides annonse i Haugesunds Avis nylig.

Skrevet .

 

Jøss, tenkte jeg; er dette en landsomfattende kampanje der kommuner settes opp mot hverandre for å få skapt debatt om våre respektive sykdomshistorier?

Men det var det ikke. Det er partene i arbeidslivet som er med i IA-prosjektet (Inkluderende Arbeidsliv) i Rogaland, som har funnet det sømmelig å lage en annonse som fokuserer på siddisenes fortreffelighet og vår egen svakelighet.

Vi gikk selvfølgelig i gang med å sjekke sannhetsgehalten. Med nedslående resultatet. Statistikken lyver ikke.

Haugesunderne er sykere enn siddisene. Ikke så rent lite, heller.

Haugesunderne er i snitt sykmeldt 10 dager lengre enn siddisene.

Haugesund har 32,3 prosent flere langtidssykemeldte over 26 uker enn Stavanger.

Viking-FKH 1-0.

Men årsaken, da?

Nei, den sier annonsen ingenting om. Den stiller en del spørsmål; om det har med næringsstruktur å gjøre, er presset i jobben større, er legene for slipphendte, er bedriftene for dårlige til å tilrettelegge for folk som kan jobbe litt?

Og rådet er; snakk med legen. Sjekk muligheten for gradert sykmelding. Si at du vil tilbake til arbeidslivet så fort som mulig, står det i annonsen.

Det hjelper kanskje litt. Men her må vi dykke dypere.

Det er ikke noe rim i at legene i Stavanger er flinkere til å skrive ut gradert sykmelding enn kollegene i nord.

Kan det  ha med bevissthetsfokus både hos lege og arbeidstaker å gjøre. Vet de nok om alternativene? Spør de bedriftene om det er mulig å legge til rette for at man kan jobbe 70 prosent? Og vil bedriftene prioritere det?

Gradert sykmelding er en hovedstrategi i IA-arbeidet. Ved sykmelding skal pasienten komme raskest mulig tilbake i lønnet arbeid. Dersom sykmelding er nødvendig, skal gradert sykmelding være førstevalget.

Det er en god strategi. La oss ta den i bruk.

Det skal ikke være umulig å snu litt på tallene i annonsen til neste gang.