Nettekspert Karl Philip Lund hadde klare budskap til publikum under HN`s Næringscafe på Høvleriet

Skrevet .

Noe av det viktigste i følge Lund er (sitat)  » velg en retning, og implementer som helvete». Bakgrunnen for det sterke utsagnet er i følge Lund at en ikke kan jobbe med alle felt på nettet på en gang; En må prioritere i  forhold til hvor en enklest oppnår resultater.

Karl Philip Lund har selv jobbet med nettstrategien til blant annet Hurtigruten og Norwegian, og synliggjorde via eksempler hvor viktig det er å måle tiltak som nettannonser og lignende før en publiserer i større skala. Et mye brukt begrep er «Aces i places» som vektlegger viktigheten av at ledere selv må følge «kundestien» for å avdekke forbedringsområder i sin nettvirksomhet.

Lund uttrykte bekymring over at så pass mange virksomheter enda ikke hadde tatt inn over seg at over 50% bruker mobil eller nettbrett til å surfe på nettet. Det er essensielt at nettsidene er tilpasset til disse mobile enhetene hvis en også vil være konkurransedyktig i fremtiden.

hninfo. Lærerik Næringscafe på Høvleriet med Karl Philip Lund

hninfo. Lærerik Næringscafe på Høvleriet med Karl Philip Lund

Nærinsgcafe 2