At den nye Stord-ordføreren skal bestemme bredde og fartsgrense på ny E39 over Stord, kan han bare glemme, skriver HN-direktør Egil Severeide i dagens kommentar.

Skrevet .

Den nye Stord-ordføreren Harry Herstad (Ap)  vil senke farten og redusere bredden på ny E39 mellom Stavanger og Bergen.

– Når vi legger landet flatt for veien, må vi selvfølgelig ha innflytelse på de viktigste spørsmålene, sier Harry Herstad.

http://www.vest24.no/nyheter/samferdsel/e39/ny-makt-pa-stord-vil-vingeklippe-hordfast/s/5-82-30997

Det er slike utspill som kan ødelegge hele ideen bak den nye Kyststamveien.

– Vi bygger ikke nye veier og tunneler. Vi bygger nye bo- og arbeidsmarkeder, har professor Victor Normann sagt.

Det er det som er poenget.

Og da må veiene bygges slik at de tåler høy fart, slik at avstanden mellom knutepunktene Stavanger-Haugesund-Stord-Bergen blir så kort som mulig.

I Vegvesenets beregninger skal det ta 2 timer og et kvarter å kjøre fra Stavanger til Bergen med ny E39.

Vi i Næringsforeningen har stått på for å få fire-felts veg på hele strekningen. Vi er blitt hørt.

Derfor ligger alt til rette for at vi får en kjøretid på godt under timen mellom alle disse knutepunktene.

Det er, bl.a. i følge Victor Normanns beregninger, det som skal til for at vi kan oppnå et felles bo- og arbeidsmarked i aksen Bergen-Stavanger.

Fordi det er en pendleravstand folk kan forholde seg til.

Så kommer altså den nye Stord-ordføreren med krav om redusert fart og redusert veibredde. På deler av strekningen over Stord, naturligvis.

Får Harry Herstad det som han vil, tipper jeg andre ordførere følger etter. Og plutselig blir E39 et lappeteppe av forskjellig veibredde og ulike fartsgrenser.

Og vel to timer mellom Bergen og Stavanger blir kanskje både tre og tre og en halv.

Da kan vi like godt ha det som i dag. Fordi vi ikke når formålet; et felles bo og arbeidsmarked i aksen Bergen-Stavanger.

Spørsmålet er hvem som skal bestemme. Problemstillingen er nemlig ikke ny.

Vi har i årevis hatt diskusjoner om det er den enkelte kommune veien går gjennom eller «storsamfunnet» som skal bestemme hvor traseen skal gå.

Stord må gjerne få gode tilførselsveier. Jeg har stor sans for friske Harry Herstad. Men at han skal bestemme fartsgrense og bredde på en Kyststamvei hele Vestlandet skal nyte godt av, kan han bare glemme.