Det lønner seg å tenke industridesign, mener disse fire. De ønsker større trykk på design i maritim sektor

Skrevet .

Onsdag holdt de foredrag om emnet under et temaseminar på Sjøfartsdirektoret.

Der var representanter fra den maritime næring og andre beslektede næringer for å lære mer om industridesign og hvilke muligheter for offentlig drahjelp som finnes på området.

Det ble også vist eksempler på hva godt design har å si for salget av varer og tjenester, og hvilke prosesser som ligger til grunn for resultatet.

Blant annet viste Fredrik Lund, senior produktdesigner i Trondheim-selskapet Inventas og Arild Lokøy, direktør ved Umoe Schat-Harding Equipment i Kvinnherad det omfattende arbeidet som ligger bak produksjonen av en båre som skal brukes til å frakte skadde personer i en fritt-fall livbåt.

Norsk Designråd ønsker å fokusere på de mulighetene en bevisst bruk av industridesign har å si for den maritime næring.