Jarand Rystad spår nedkjøling nå og opptur i 2016, og maner oljenæringen til å holde hodet kaldt. Her er han fotografert under et møte HN var medarrangør av for to år siden.

– Oljeselskapene oppfører seg som om det har vært krakk i oljeprisen, sier Jarand Rystad. Analytikeren råder oljenæringen til å holde hodet kaldt og forberede seg på opptur.

Skrevet .

– Vi advarte mot denne nedkjølingen i mai, og nå ser det ut til at oljebransjen har tatt det innover seg. For de store oljeselskapene oppfører seg som om at det har vært et krakk i oljeprisen uten at det har skjedd, sier daglig leder Jarand Rystad i konsulentselskapet Rystad Energy, skriver Stavanger Aftenblad.

Han sikter blant annet til Statoil, som tidligere i år varslet sparetiltak og redusert investeringstakt. Dette var med på å skape ringvirkninger utover leverandørindustrien, der blant annet Aibel og Weatherford har varslet nedbemanning.

Rystad peker ifølge Aftenbladet på at nedkjølingen og oljeselskapenes oppførsel har flere årsaker. Flere av de store oljeselskapene har problemer med å opprettholde kontantstrømmen. Den økte olje- og gassproduksjonen fra skiferfelt i USA har vært med på å øke tilbudet av olje og gass uten at det har vært tilsvarende økning i etterspørselen, noe som har vært med på å presse prisene på olje og gass ned. Dette kommer i tillegg til en økning i kostnadene i oljebransjen.

Rystad er sikker på at nedkjølingen er midlertidig, og at vi kan forvente oppgangstider igjen innen overskuelig fremtid.

– Nå må selskapene trekke pusten, spare inn der de kan og holde hodet kaldt. Dagens situasjon vil vare et par år, men i 2016 eller 2017 vil det ta seg opp igjen, for tilførselen av ny fossil energi fra USA vil ikke klare å dekke over etterspørselen over tid. Derfor vil vi få en ny vekstperiode om et par år, sier Rystad.