I Barentshavet ligger gass verdt milliarder, men mangler vei til markedet. Det kan bety dårlig nytt for Kårstø.

Skrevet .

Gassen i Barentshavet er verdiløs uten en vei til markedet. Et gassrør på 1180 kilometer kan være løsninga, men ingen vil ta regninga, skriver Aftenbladet.

Under havoverflaten i Barentshavet, ved grensa til Russland, ligger det ti Goliater og venter på å bli produsert.

Oljedirektoratet anslår at de åpnede områdene i Barentshavet og Barentshavet sørøst tilsammen inneholder gassmengder som tilsvarer 2,8 ganger trollfeltet. Troll er selve hjørnesteinen i norsk gassproduksjon og feltet har produsert og eksportert gass til kunder i Europa siden 1995. Om gassfunnet på Norvarg er så stort som Total håper, kan det blåse liv i debatten om gassrør til Barentshavet.

For gassen som trolig finnes i Barentshavet sørøst er det likevel ett, stort problem: Åtte av de ti goliatfeltene, eller to av de nesten tre trollfeltene, kan være verdiløse. Det samme gjelder resten av gassen i Barentshavet.

Gassen i Barentshavet er verdiløs uten en vei til markedet. I dag er det ingen infrastruktur fra skattkammeret i nord.

– Det er jo ingen som vil lete etter noe de ikke får solgt, sier Jørgen Bratting, prosjektleder i Kunnskapsparken nord i Harstad.

Han mener det begynner å haste med å finne gassen i Barentshavet og at det haster med å finne løsninger for å få gassen til markedet.
Bratting viser til Gasscos rapport fra 2012 som viser at produksjonen på Kårstø vil bli kraftig redusert om man ikke får mer råstoff i 2020. Fra funn til produksjon går det gjerne et tiår på norsk sokkel, og dermed vil funn som gjøres nå som være med på å holde oppe trykket i den norske eksportrørledningen i fremtiden.

– Skal vi kunne levere forutsigbart til Europa etter 2020 så må vi finne mer gass. Finner vi den ikke i Nordsjøen eller Norskehavet så må vi finne den i Barentshavet. Og skal dette komme eksisterende arbeidsplasser og infrastruktur til gode, må vi vurdere å forlenge gassrørledningen fra Norskehavet til Barentshavet. En områdeløsning med et rør vil skape større interesse for å lete etter gass, sier Bratting.

Les hele saken her: http://www.aftenbladet.no/energi/Barentshavets-gasseventyr-i-det-bla-3168096.html#.UX90Pnd5_yA