Yrkesrettet videregående utdanning særlig rettet mot industrien kan oppleve et godt arbeidsmarked.

Behovet for flere ingeniører kan bli lavere, melder Statistisk sentralbyrå i sin analyse over fremtidens arbeidsmarked.

Skrevet .

Den nyeste rapporten fra Statistisk sentralbyrå viser at mangelen på ingeniører og personer med realfagsbakgrunn kan være i ferd med å bli redusert.

Det er tatt i betraktning at gjennomføringen innen disse studiene ser ut til å ha bedret seg de siste årene.

– Beregninger for arbeidsmarkedet fram til 2030 viser at det er høyere tilbud enn etterspørsel etter ingeniører med en bachelorgrad, sivilingeniører og andre lignende fag.

Hvis høye søkertall og lavt frafall fra disse fagene fortsetter kan det bidra til mer balansert vekst i disse gruppene, ifølge rapporten «Forecasting demand and supply of labour by education» fra SSB.

I rapporten understrekes det at framskrivningene går nesten 20 år frem i tid, og det er knyttet en del usikkerhet rundt forutsetningene som ligger til grunn for beregningene.

Vil trenge flere med yrkesfag

Høyere utdanning blir viktigere og viktigere i fremtiden.

Men har man yrkesrettet videregående utdanning særlig rettet mot industrien kan man oppleve et godt arbeidsmarked.

– Framskrivningene tyder også på at etterspørselen etter arbeidskraft med videregående fagutdanning vokser raskere enn tilbudet.

Svak gjennomføring i videregående fagutdanning er en viktig årsak til dette, ifølge rapporten. Det er særlig innenfor utdanningsretningene elektro, industriell produksjon, bygg og anlegg samt helse og oppvekstfag vil behovet være stort.

Les mer her: http://www.tu.no/karriere/arbeidsliv/2013/10/28/dette-blir-vinnerne-i-fremtidens-arbeidsmarked