Karmsund Havn innfører miljørabatt for skip som bruker gass eller annen miljøvennlig energikilde.

Skrevet .

Karmsund Havn IKS ønsker å være en pådriver for at skipsfarten skal bli mer miljøvennlig.  Derfor besluttet Karmsund Havnestyre den 4. februar å  innføre miljørabatt for skip som besøker havnene.

Rabattene er basert på den internasjonale Enviromental Ship Index (ESI). I denne indeksen får skipene et måltall (poeng) ut fra utslipp av NOx og SOx. Jo høyere måltallet er, jo mer miljøvennlig er skipet.

– Det er veldig gledelig å se at norske skip er i flertall i denne indeksen, sier havnestyrets  leder Kristine Skeie.

-Tiltaket om miljørabatt basert på ESI indeksen er et viktig tiltak for å gjøre skipsfarten grønnere. Rabatten vil være en bonus for rederier som satser mer miljøvennlig og det vil også være positivt for utviklingen av trafikken i havnen.

Havnedirektør Tore Gautesen sier at Karmsund havn har en målsetning om å flytte mer gods fra vei til sjø.

– Rabatten blir et viktig bidrag i denne sammenhengen, samt at den bygger opp under vår filosofi om å være en grønn havn. Karmsund Havn vil fortsette å investere i miljøteknologi, blant annet i landstrøm til skip og tiltak i havnen som reduserer energiforbruket.

Skip som er registrert i Enviromental Ship Index (ESI) fra World Port Climate Iniative innvilges en rabatt i anløpsavgiften på 25 prosent dersom ESI er over 30 poeng, og 50 prosent dersom ESI er over 50 poeng.

Rabatten for et skip på 100.000 bruttotonn vil bli på 7.500 kr, dersom ESI er på over 50 poeng. Rabatten gis innenfor ESI sertifikatets gyldighet, og der ESI registreringen fremgår av anløpsmeldingen