Statoil og ABB har inngått en avtale om utvikling av løsninger for transport, distribusjon og omforming av strøm på havdyp ned til 3000 meter og over store avstander.

Skrevet .

Avtalen er et felles industriprogram (joint industrial programme – JIP) ledet av Statoil på vegne av andre deltagende oljeselskaper, med ABB som teknologiutvikler. Avtalen kommer etter en studie av elektrifisering av undervannsinstallasjoner utført av Statoil og ABB i 2012.

– Fellesprogrammet vil utvikle teknologier som er nødvendige for å forsyne undervannspumper, elektriske nedsenkbare pumper og undervanns gasskompressorer med strøm. Dette vil være relevant for prosjekter på norsk kontinentalsokkel, i Mexicogolfen og andre steder i verden, sier konserndirektør for forskning, utvikling og innovasjon i Statoil, Karl Johnny Hersvik.

Pumping og gasskompresjon under vann bidrar til bedre utnytting av olje- og gassressurser gjennom høyere utvinningsrater, lavere produksjonskostnader, samt at dette gjør det mulig å produsere på dypt vann. – Kostnadseffektiv og pålitelig kraftforsyning er avgjørende for Statoils «undervannsfabrikk», sier Hersvik.

Les pressemeldingen fra Statoil her: http://www.statoil.com/no/NewsAndMedia/News/2013/Pages/05Sep_ABB.aspx