Katinka Kolsaker har etablert emnet Medarbeiderdrevet innovasjon – Intraprenørskap på NTNU, og bistår ledere i å løfte innovasjonsevnen ut i hele organisasjonen.

Lederne ønsker seg innovasjon, men er ikke lystne på å endre seg, hevder Katinka Kolsaker, som er foredragsholder under Haugalandskonferansen.

Skrevet .

Katinka Kolsaker er Managing Partner i Innoco AS og har over 15 års erfaring med entreprenørskap. Hun mener innovasjonskompetanse er like sentralt for dagens virksomheter som serviceånd var for Janne Carlssons SAS på 80-tallet. Kolsaker har etablert emnet Medarbeiderdrevet innovasjonIntraprenørskap på NTNU, og bistår ledere i å løfte innovasjonsevnen ut i hele organisasjonen.

-Prestasjonskulturen er godt forankret i arbeidslivet og vi er drillet i strategiarbeid og hvordan nå mål. I en uoversiktlig fremtid som endres stadig raskere blir utfordringene med å finne mål mer krevende, sier Kolsaker. -Med støtte i innovasjonstankegang og metoder kan ledere ta i bruk hele organisasjonen og jobbe bredt for å finne veien rundt neste sving. Det gir overraskende store gevinster, også for engasjement og arbeidsglede. Likevel velger mange ledergrupper å heller dra på strategisamling og finne målene og veien selv, sier Kolsaker.

-Kan det være at ledere gjerne vil ha effekten av innovatøren skjønt helst ikke personen, spør hun? -Innovatører kan oppleves som annerledes og sand i maskineriet fortsetter Kolsaker-De «er ikke som oss», og kommer inn med andre drivere, prioriteringer og arbeidsmåter. Intraprenørskap handler om å snu bildet av hvem som er de interne heltene, avslutter Kolsaker, som vil snakke om temaet under Haugalandskonferansen 10. mars.

Her kan du melde deg på konferansen

Les også:

CNN-profilen Richard Quest kommer til Haugalandskonferansen

Youtube-stjernen Simone Giertz til Haugalandskonferansen