Fra stiftelsdesmøtet: Fra venstre: Tormod Karlsen, Haugaland Vekst, Bernt Jæger, Haugesundregionens Næringsforening, Arne Fylkesnes, Knutsen OAS Shipping, Sverre Meling, Haugesund Rederiforening og Anne Britt Gjøsæther, Imenco

Næringsforeningen er med i stiftelsen av Haugesund International School.

Skrevet .

  Målet om å kunne tilby et internasjonalt grunnskoletilbud i regionen nærmer seg dermed en realitet.

—    Denne stiftelsen er en svært viktig milepæl, og en forutsetning for en eventuell godkjenning fra Utdanningsdirektoratet.

Med i arbeidet er en rekke av regionens største næringsaktører, og vi er derfor positive både i forhold til godkjenning og finansiering, sier nestleder i Haugaland Vekst Inger K. Haavik.

Viktig for næringsutvikling i regionen

Haugaland Vekst og Haugesund kommune har i lengre tid arbeidet med å få på plass internasjonal skole i regionen.

Interessen for dette tilbudet oppleves som stor fra lokale næringsaktører, og en etablering anses som et svært viktig tiltak for regionens næringsutvikling og konkurranseevne.

—  Vi er i høyeste grad en internasjonalt rettet region, og en internasjonal skole er først og fremst viktig for å kunne tiltrekke nøkkelpersonell fra utlandet, slik at de kan ta med seg familiene sine hit.

I tillegg er dette et tilbud for barnefamilier som skal eller har hatt opphold i utlandet, slik at barna får sikret kontinuitet i utdanningen sin, forteller Haavik.

Mange pådrivere for skolen  
Stifterne er Haugesund Rederiforening, Haugesundregionens Næringsforening, Imenco AS, Knutsen OAS Shipping AS og Haugaland Vekst.

Med i arbeidet er i tillegg Deep Ocean, Gassco, Aibel, HSH, Maritimt Forum, Vindafjord arbeidsgjevarforum (VAF), Polytec og Statoil-Kårstø.

Stiftelsens grunnkapital er på NOK 100.000, finansiert ved gaver fra Haugesundregionens Næringsforening og Haugesund Rederiforening med en halvpart hver.

Søknad til Utdanningsdirektoratet må leveres innen 30. mars og behandlingstiden er anslått til ett år. Om søknaden godkjennes er målet oppstart til skoleåret 2016/2017.