Boliden har bestemt seg for å investere 350 millioner kroner for å øke kapasiteten ved bedriften i Odda.

Skrevet .

I en pressemelding fra Boliden i Sverige heter det at  «Boliden-konsernet har  fattet vedtak om å øke kapasiteten ved sinkverket i Odda fra 170.000 til  200.000 tonn sink pr. år.

Ny og større kapasitet regner en med å ha nådd i  andre halvår 2016, og er basert på ei investering i Odda-bedriften på 350  millioner norske kroner.»

Det heter også at Boliden Odda gjennom et omfattande spareprogram har  redusert kostnadene de senre årene, og gjennom det bedret konkurransekraften  i markedet.

I pressemeldingen hevder Kerstin Konradsson, president i Boliden Smelters, at  selskapet i tidligere investeringer har vi lykkes i å  konsentrere produksjonen  og øke kapasiteten.

Hun vurderer nå markedet for sink som såpass godt at  konsernet vil investere i ytterligere effektivisering, økt produksjon i  Odda og bedret konkurransekraft.