Hva vet du om SkatteFUNN? Antageligvis lite. Nå kan du få god kjennskap til en prosess som kan hjelpe gode prosjekter og ideer fram til gode produkter.

Skrevet .

Forskningsrådet i Rogaland, Innovasjon Norge Rogaland, Haugaland Vekst og iPark Haugesundsregionen inviterer til SkatteFUNN-skolen.

 

Hensikten med SkatteFUNN-skolen er å informere «første-linjen» i næringsutviklingsarbeidet og aktører innen virkemiddelapparatet/innovasjonssystemet med nær bedriftskontakt om SkatteFUNN-ordningen. Bedrifter kan også delta.

 

SkatteFUNN-skolen vil gi deg en god innsikt og forståelse for SkatteFUNN-ordningen. Denne praktiske kunnskapen gjør at du som deltager proaktivt kan veilede og rådgi bedriftene i ditt nærområde om SkatteFUNN, og motivere dem til å søke. Kurset vil hjelpe deg å identifisere bedrifter med potensielle SkatteFUNN-prosjekter i ditt nærområde. Videre vil du kunne hjelpe bedriften med å lage gode og kvalifiserte SkatteFUNN-søknader

 

SkatteFUNN-skolen gjennomføres i form av tre deler. Etter den første samlingen(delen), blir det en periode hvor deltakerne skal identifisere aktuelle bedrifter for ordningen. Den tredje delen består av en 1-dags samling  den 22. mai. Da kan deltakerne ta med en aktuell bedrift for å utarbeide en søknad som leveres til vurdering samme dag. Se vedlagte informasjonsark for nærmere beskrivelse.

 

 

Den første samlingen gjennomføres 23. april  kl 1000-1500, i Rogaland Ressurssenter, Helganesv. 41, 4262 Avaldsnes.

 

 

Deltakelsen er gratis, inkludert lunsj. Den enkelte dekker egne reisekostnader. Kursholder kommer fra SkatteFUNN-sekretariatet i Forskningsrådet.

 

 

 

Program:

  

10.00  Velkommen

 

10.15  SkatteFUNN som virkemiddel (forskrift, organisering og økonomi)

 

11.00  Prosjektet – hvordan vurderes prosjektene, fakta om SkatteFUNN-prosjekter

 

11.30  Lunsj

 

12.15  Prosjekteksempler

 

13.00  Utfylling av søknaden

 

13.30  Pause

 

13.50  Hvordan gjennomføre og rapportere prosjekt

 

14.15  Muligheter og begrensinger

 

14.40  Hva skal/bør skje fram mot del 3?

 

15.00  Avslutning

 

 

 

Det er en fordel dersom flere fra samme institusjon stiller.

 

 

Meld deg på med en gang via denne linken http://h-vekst.no/skattefunn-skolen-paa-haugalandet1

 

Siste frist er  15. april.

 

 

 

Send gjerne invitasjonen videre.