Bukkanibba ligg over 500 meter over havet i nærleiken av Ølensvåg.

NVE sier ja til Bukkanibba men nei til Døldarheia vindkraftverk i Vindafjord kommune.

Skrevet .

Ei utbygging av Bukkanibba vindkraftverk vil årleg gje omlag 90 GWh ny kraftproduksjon, noko som svarar til straumbruken til 4500 husstandar. NVE gjev samstundes avslag til Døldarheia vindkraftverk i same kommune, skriv NVE i ei pressemelding.

Lyse Produksjon AS er tiltakshavar på Bukkanibba vindkraftverk (30 MW). NVE legg vekt på at det er gode vindforhold i planområdet og at området er eigna for vindkraftproduksjon. Utbygging av vindkraftverket vil vere eit bidrag til å oppfylle politiske målsetjingar om auka satsing på fornybar kraftproduksjon i Noreg.

I handsaminaga av søknaden har NVE vurdert fordelane ved ny fornybar kraftproduksjon opp mot ulempene tiltaket fører med seg. Dei viktigaste verknadane av Bukkanibba vindkraftverk er knytt til friluftsliv og landskap. Etter ei samla samla vurdering meiner NVE at verknadane er akseptable for miljø og samfunn.

Haugaland Kraft AS og Fred. Olsen Renewables AS sin søknad om storsatsing på vindkraftverk i Døldarheia blei derimot ikkje vedteke.I  avslaget legger NVE vekt på at et vindkraftverk vil påvirke landskap og friluftsliv negativt.

Nå skal Haugaland Kraft diskutere ankemuligheten med samarbeidspartnaren Fred Olsen Renewables AS.

– Vi har alltids ein ankemulighet, men eg trur nok at dette prosjektet er historie. Nokre gonger vinn ein, andre gonger taper ein , seier adm.dir. Olav Linga i Haugaland Kraft til Haugesunds Avis.

 

Døldarheia ligger på over 700 meter i området mellom Sandeid og Vats.