Mange av stolpene som brukes i elforsyningen er behandlet med kreosot, og kan være helsefarlig.

Creosot, det beste impregneringsmiddelet i bruk i byggebransjen, blir forbudt. Nå leder Norge arbeidet med å finne en erstatter.

Skrevet .

Norsk Treteknisk Institutt har prosjektledelsen i et samarbeid der også Finland, Tyskland og Storbritannia er med, skriver Teknisk Ukeblad.

Sammen med industrien er målet å utvikle treimpregnering som er like god som kreosot, som ikke er helseskadelig og som ikke blir for kostbart. Forskningsprosjektet er gitt navnet CreoSub, som beskriver målet: å finne et substitutt for kreosot.

EU stiller med 1,5 millioner euro, eller om lag 11,3 millioner kroner med kursen i skrivende stund.

Det ser ut til at kreosot blir totalforbudt fra og med 2018. Til da må de nye impregneringsmidlene gjennom labforsøk, pilotforsøk, godkjenning og industrialisering.

– Ja, vi har det travelt, bekrefter seniorforsker Ulrich Hundhausen ved Treteknisk.

Han skal koordinere forskningen, og han er optimist.

Treindustrien over hele Europa er på jakt etter nye impregneringsprodukter. Bare i Finland ble det i 2012 lagt 10.000 m2 tresviller og 55.000 m3 stolper til å bære kabler. I Tyskland skiftes 80 000 tresviller ut hvert eneste år og i Norge jobbes det intenst med å øke bruken av limtre i brukonstruksjoner

 

Les mer her:

http://www.tu.no/bygg/2013/12/05/det-beste-impregneringsmiddelet-blir-forbudt