- Vi skubbet hverandre utfor stupet, og jeg datt først, sier Odd Sevland. På Byggarena setter han sikkerhetskultur på jobben i fokus.

Skrevet .

Over 50 000 mennesker har opplevd Odd Sevlands foredrag om hvordan egen adferd var grunnen til at han ble alvorlig skadet som instruktør ved en brann og havarivernskole i 1996.

Skaden førte til en erkjennelse – han var en del av en arbeidskultur som tillot farlig adferd på tross av selskapets retningslinjer.

På Nærringsforeningens storsamling for bygg- og anleggsbransjen, Byggarena 27. oktober,snakker  Sevland varmt om forståelsen av en god adferd og kvalitetssikring av produkt, arbeidsplass og ikke minst helse.

Sørlendingen har i en årrekke jobbet med de mentale verktøyene som må etableres for å sikre kvalitet i hele organisasjonen. Om alt er viktig, så er ingenting viktig. Organisasjonsledelsen må etterspørre de viktige tingene. Belønne ønsket adferd, være til stede hvor jobben blir gjort, kommunisere riktig med sine medarbeidere. Veien til suksess vil da bli kortere.

Odd Sevland har lang erfaring med kvalitetssikring, og hans erfaringer er dyrekjøpte. Fra midten av 90-tallet begynte mange bedrifter å investere tungt for å sikre at alt arbeid kunne utføres forskriftsmessig. Hva er så årsaken til at gode prosedyrer, verktøy og kvalitetssikring ikke er nok? Hvorfor så man liten endring på antall feilhandlinger, uønskede hendelser og ulykker. Med disse funn ble den menneskelige faktor et sentralt tema.

Etter den alvorlige ulykken i 1996 vokste det fram en erkjennelse hos Sevland om at det var han selv som var den bakenforliggende årsak. Men han ser også at han var en del av en arbeidskultur som tillot adferd på tross av selskapets retningslinjer.

«Vi skubbet hverandre utfor stupet, og jeg datt først», sier Odd. Alle forutsetninger for uhell og skader var til stede. Dette er nærmest beretningen om en varslet ulykke. Odds presentasjon er kommunikasjonsveiledning og ledertrening som bygger på en selvopplevd historie. Han minner også om noe som er lett å glemme: Det er ikke bare den det gjelder som betaler prisen, men også de nærmeste.

Hør Sevland og andre på Byggarena fredag om to uker.

Program og påmelding her